CANSA Malmesbury Care Centre

CANSA Weskus lei vrywilligers op in Vredendal

CANSA Weskus lei vrywilligers op in Vredendal

Tussen 17 en 19 Februarie en 23 en 24 Februarie het 17 dames van Vredendal, Klawer en Lambertsbaai byeen gekom om ‘n CANSA opleidingsessie in die Evangelies Gereformeerde Kerk in Vredendal by te woon.

Die dames is opgelei om diens te lewer as CANSA vrywilligers in hul onderskeie gemeenskappe.  Hul is bemagtig as pasiëntediens vrywilligers en kan ook as gemeenskapsprekers hul vrywillige tyd aan CANSA skenk.

Vredendal opleiding

Almal was baie entoesiasties en het met energie deel geneem aan al die besprekings en aanbiedings.  Aan die einde van dag 5 was almal dit eens dat die kursus hul lewens verryk het en dat hul gereed voel om hul deel as vrywilligers te kan doen.

Lees meer oor en kontak KANSA Weskus.


« BACK


Do you have a question?