CANSA Malmesbury Care Centre

Versoekskrif aan Malmesbury Raadslede

Versoekskrif aan Malmesbury Raadslede

Lisna Hugo, bestuurder van KANSA Sorgsentrum, Hester Smit (KANSA), Rdl. van Essen, Lisna Hugo (KANSA) en Chris Hundsinger waar die versoekskrif aanvaar word

Wêreld Nie-Tabakdag word wêreldwyd (inderdaad!) jaarliks op 31 Mei gevier – ook deur KANSA, omdat ons instrumenteel daarin was om sekere rookwette in Suid-Afrika op die boeke te kry.  In Malmesbury wou  ons vanjaar seker maak dat rookwette nie net goed lyk op papier nie, maar dat hulle ook deur wetgewers toegepas word.

Lisna Hugo en Hester Smit van KANSA het op 31 Mei ‘n versoekskrif oorhandig aan die Uitvoerende Burgemeester van die Swartland, Rdh. Tijmen van Essen. Hierin word dit uiteengesit dat KANSA met die plaaslike munisipaliteit wil saamwerk om te verseker dat rookwette toegepas word, nie net vanweë die skade wat rook aan die roker self berokken nie, maar ook as gevolg van die gevare wat die vir kinders en ander persone inhou wat die rook tweedehands inasem.  Lees meer oor die gevare van rook…

KANSA is bereid om Munisipale Polisiebeamptes in Malmesbury op te lei ten opsigte van die gevare van rook en die motiverings wat met die rookwet gepaardgaan, sodat daar opgetree kan word teen individue en ondernemings wat die wet oortree nie en sodoende ander mense se gesondheid benadeel.

Die foto’s hiernaas toon Lisna Hugo, bestuurder van die KANSA Sorgsentrum, waar sy aan Rdl. van Essen die belangrikheid van die versoekskrif verduidelik, asook Hester Smit (KANSA), Rdl. van Essen, Lisna Hugo (KANSA) en Chris Hundsinger waar die versoekskrif aanvaar word.  Rdl. van Essen het gesê dat die Munisipaliteit inkoop by die konsep wat deur KANSA voorgestel word en dat hy dit heelhartig ondersteun.

Navrae KANSA:

Lisna Hugo
Tel.: 027-422 1280
Epos: lhugo@cansa.org.za


« BACK


Do you have a question?