Media Releases & News

Helde Inspireer Hoop

Helde Inspireer Hoop

Enghlish Media release

5 Mei 2012: Relay For Life (RFL) help gemeenskappe regoor die wêreld om die lewens van kankeroorwinnaars te vier; geliefdes wat die stryd verloor het te gedenk; en  weerstand te bied teen hierdie siekte. Lees meer omtrent Relay For Life…

Relay bied ook ‘n wêreldwye netwerk van Internasionale ‘Heroes of Hope’ (IHOH) – hierdie inisiatief behels dat die ‘Helde van Hoop’ uit kankeroorwinnaars aangewys word uit alle lande wat aan die Internasionale Relay For Life beweging deelneem. Deur Relay kry kankeroorwinnaars dan die geleentheid om op die openbare verhoog te wys dat daar inderdaad lewe is na ‘n kankerdiagnose.  Hierdie Internasionale  helde inspireer lede van die gemeenskap wat deur kanker geraak is.  Hulle is getuies van die vordering wat reeds gemaak is om kanker te beveg en hulle verhale van hoop, viering van die lewe en hul stryd teen kanker, het die beeld van die kankeroorwinnar wêreldwyd beinvloed.

Suid-Afrika se Internasionale Helde van Hoop

Vanjaar het 14 lande deelgeneem aan die verkiesingsproses van die helde, 42 aansoeke is ontvang en 32 nuwe internasionale helde is aangewys. KANSA kondig met trots aan dat drie van hierdie verteenwoordigers uit Suid-Afrika kom – Kobus Smit (Mosselbaai), Obie Woolward (Worcester) en Kedibone Bonoko (Gauteng).

Danielle Didi Coertze

Danielle Didi Coertze van George is ook verkies, maar het in April 2012 die stryd teen kanker gewonne gegee op die jong ouderdom van 18.  Ten spyte van die feit dat sy in 2001 met osteo-sarkoma (‘n tipe beenkanker) gediagnoseer is, het sy besluit om haar lewe voluit te bly leef en kon ‘n droom verwesenlik deur haar jaareinde skooldans by te woon. Haar slagspreuk was: “Ek verdien die lewe; elkeen in die wêreld verdien om hulle lewe te leef en ek sal nooit toelaat dat kanker dit van my wegneem nie. Ek sal my lewe voluit leef en sal nooit die lewe of enigiets anders as vanselfsprekend aanvaar nie.” Lees meer oor Didi…

kobus SmitKobus Smit

Kobus Smit het die vernietigende effek van kanker in sy eie persoonlike lewe ervaar – sy vader, moeder en oudste broer is almal in een jaar oorlede aan drie verskillende soorte kanker. Kobus, vry van kanker, was gemotiveerd om ‘n toegewyde KANSA vrywilliger te word. In Maart 2008, agtien jaar later, is Kobus self met kanker gediagnoseer.  Dit het aan hom ‘n nuwe begrip van die siekte gegee en hy het sy rol as kampvegter vir KANSA werder versterk deur ‘n voltydse woordvoerder en leier vrywilliger te word. Foto regs: Kobus, kankeroorwinnaar.

Obie Woolward

Obie Woolward se kinders – slegs 9- en 13-jaar oud – was teenwoordig op die dag dat sy met kanker gediagnoseer is.  Tien dae na haar linker-mastektomie is sy meegedeel dat sy Paget se siekte het en binne twee dae die tweede mastektomie sou moes ondergaan.  Sy is baie dankbaar dat sy die wysheid ontvang het om te besef dat – hoe klein haar bydrae tot die lewe en haar naaste ook mag wees – ‘n verandering in een persoon kan lei tot ‘n verandering van die wêreld. Foto regs: Obie, kankeroorwinnaar.

Kedibone Bonoko

Kedibone Bonoko is met baarmoeder-kanker gediagnoseer toe sy 30 jaar oud was.  Haar wêreld is onderstebo gekeer toe die ginekoloog haar meedeel dat sy slegs 3 weke oor het om te leef.  Vandag lei Kedibone ‘n positiewe lewe – in haar nuwe beroep en leefstyl word sy omring deur mense wat geraak is deur kanker en geniet sy die geleentheid om hulle by te staan.  As KANSA Vrywilliger is sy tans die Voorsitter van die Oorwinnaarsportefeulje op die Relay For Life-komitee van Jeppe Hoërskool vir Seuns, asook vir die Relay For Life op Ys by Northgate.

Hierdie bogenoemde drie helde sluit aan by vorige kankeroorwinnaars en getroue vrywilligers wat as Suid-Afrika se Internasionale ‘Heroes of Hope’ benoem is – Cenessa Stork van St Lucia in KZN, Jana du Plessis van Bloemfontein, Thembi Ngwenya van Nelspruit en Rita Naidoo van Durban. Foto regs: Kedibone, kankeroorwinnaar.

“Dit is vir ons ‘n eer dat hierdie spesiale persone benoem is as Internasionale verteenwoordigers vir KANSA en Relay For Life in ons land.  Hulle is bakens van hoop vir alle kankeroorwinnaars en almal wat geraak word deur kanker.  As KANSA-ambassadeurs sal hulle deelname aan die Relay beweging bevorder en bewustheid van KANSA se lewensveranderende werk en fokus bevorder”, sê Sue Janse van Rensburg, KANSA se Hoof Uitvoerende Beampte.

Janse Van Rensburg sluit af: “As kragdadige getuies van oorlewing en sterkte, kan hierdie Helde ‘n boodskap van hoop en moed aan kankeroorwinnaars wêreldwyd uitdra.  Hulle is die KANSA gesig en stem van oorwinning oor kanker en daardeur versterk hulle die rede van ons doen en late op ‘n daaglikse basis”.

Omtrent KANSA

KANSA bied ‘n unieke geïntegreerde diens aan die publiek en aan almal wat deur kanker geraak word. As ‘n   leidende rolspeler in kankernavorsing (met meer as R6 miljoen jaarliks gespandeer op navorsing)  word die wetenskaplike bevindings en kennis opgedoen deur ons navorsing aangewend om ons gesondheidsprogramme te rig en ons waghondfunksie tot groter voordeel van die publiek te versterk.

Ons ver-reikende gesondheidsprogramme sluit ook in voorkomings- en opleidingsveldtogte in, KANSA Sorgsentra  met stoma- en limfedeemklinieke, mediese toerustinghuur, tolvry lyne en die ondersteuning aan kinders en hulle gesinne wat deur kanker geraak is.  Pasiëntesorg en –ondersteuning vind plaas by die 11 KANSA Versorgingstuistes in die groot metropolitaanse gebiede en by een hospitium (in Polokwane) vir plattelandse kankerpasiënte, asook by KANSA se TLC-verblyfsentra vir ouers van pediatriese onkologie pasiënte.

Omtrent Relay For Life

Relay For Life (RFL) is ‘n genotvolle deurnag-ondervinding (gerëel deur ‘n vrywilliger-komitee) waartydens spanlede beurte neem om reg deur die nag om die baan te loop in ‘n poging om die stryd teen kanker te ondersteun. Relay het in 1985 in die VSA afgeskop toe Dr Gordy Klatt, ‘n kolo-rektale  sjirug van Tacoma, Washington in die VSA, vir 24 uur om die baan geloop en gedraf het om geld in te samel vir die Amerikaanse Kankervereniging (ACS). Sedertdien het Relay gegroei van ‘n enkele man se passie om kanker te beveg na die wêreld se grootste beweging teen hierdie siekte.

Elke jaar kom gemeenskappe uit 23 lande oor die wêreld heen (insluitende Suid-Afrika) byeen om deel te neem aan hierdie wêreldwye beweging om fondse in te samel en bewustheid te bevorder vir die stryd teen kanker.  By meer as 70 Relay geleenthede in Suid-Afrika vier gemeentskappe die lewens van diegene wat teen kanker stry, gedenk geliefdes wat die stryd verloor het en verbind hulleself daartoe om hierdie siekte te help beveg.

Relay For Life skop af met ‘n aangrypende Oorwinnaars-rondte wat die moedigheid van almal wat deur kanker geraak word, vereer.  Kankeroorwinnaars (enigeen wat al ooit met kanker gediagnoseer is) neem deel aan hierdie openingsrondte – verenig in oorwinning en hoop.  Die atmosfeer van Relay is een van kameraderie en feesviering. Dit verskaf aan kankeroorwinnaars en hulle versorgers die geleentheid om die fakkel van hoop oor te dra aan almal om hulle wat deur kanker geraak word, asook hulle wat in die toekoms dalk deur kanker geraak mag word.

Navrae KANSA

Vir verdere inligting, kontak gerus vir Lucy Balona, Hoof: Bemarking en Kommunikasie by KANSA of epos: lbalona@cansa.org.za, skakel 011-616 7662 of sel: 082 459 5230.  Of besoek www.cansa.org.za or skakel KANSA tollvry 0800 22 66 22, of epos:info@cansa.org.za


« BACK


Do you have a question?